IECMAT (Institut d’Excel·lència en Ciències Mèdiques Avançades de Terrassa) és un Institut d’Investigació i Recerca de tractaments de Medicina Regenerativa que treballa per desenvolupar teràpies basades en aquesta especialitat de la Medicina, en el més ampli camp d’actuació.

  • Constituïm un marc de cooperació multidisciplinari, des de Terrassa, amb investigadors, institucions i empreses locals per afavorir i potenciar sinergies als programes i projectes de desenvolupament. Obtenim les patents derivades de la recerca i desenvolupament.

  • Promovem la investigació de nous materials per a les aplicacions en enginyeria de teixits.

  • Creem i dissenyem nous productes i dispositius tecnològics amb viabilitat comercial.